Giọt nước mắt của những người sống chung với HIV

Chị Đào Phương Thanh trong một buổi tuyên truyền sử dụng bao cao su đúng cách đối với người nhiễm HIV.
Chị Đào Phương Thanh trong một buổi tuyên truyền sử dụng bao cao su đúng cách đối với người nhiễm HIV.