Báo động tình trạng trẻ nhiễm HIV

Tỷ lệ trẻ em nhiễm HIV ngày càng cao (ảnh minh họa).
Tỷ lệ trẻ em nhiễm HIV ngày càng cao (ảnh minh họa).