Bài trừ vaccine là có tội với cả cộng đồng

Đa phần, các cha mẹ vẫn tin tưởng vaccine và cho con đi tiêm để phòng bệnh. Ảnh: K.Q
Đa phần, các cha mẹ vẫn tin tưởng vaccine và cho con đi tiêm để phòng bệnh. Ảnh: K.Q