“Yêu” quá lâu - cứ tưởng khỏe hóa ra bệnh

Các ông chồng quá "khỏe" cần phải khám bác sĩ để biết nguyên nhân.
Các ông chồng quá "khỏe" cần phải khám bác sĩ để biết nguyên nhân.
Các ông chồng quá "khỏe" cần phải khám bác sĩ để biết nguyên nhân.
Lên top