Ý chí và nụ cười - những hình ảnh xúc động bên trong Bệnh viện Bạch Mai

Mọi hoạt động bên trong Bệnh viện Bạch Mai vẫn diễn ra bình thường.
Mọi hoạt động bên trong Bệnh viện Bạch Mai vẫn diễn ra bình thường.
Mọi hoạt động bên trong Bệnh viện Bạch Mai vẫn diễn ra bình thường.
Lên top