Xuyên đêm vận chuyển trái tim hiến tặng từ Vũng Tàu về TPHCM

Bệnh viện Chợ Rẫy vận chuyển trái tim của người đàn ông 41 tuổi hiến tặng từ Bệnh viện Bà Rịa về TPHCM. Ảnh: BVCC.
Bệnh viện Chợ Rẫy vận chuyển trái tim của người đàn ông 41 tuổi hiến tặng từ Bệnh viện Bà Rịa về TPHCM. Ảnh: BVCC.
Bệnh viện Chợ Rẫy vận chuyển trái tim của người đàn ông 41 tuổi hiến tặng từ Bệnh viện Bà Rịa về TPHCM. Ảnh: BVCC.
Lên top