Xương cá lạc vào đường thở, 5 năm sau mới biết

Di vật được lấy ra từ phế quản của bệnh nhân sau 5 năm bị "bỏ quên". Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Di vật được lấy ra từ phế quản của bệnh nhân sau 5 năm bị "bỏ quên". Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Di vật được lấy ra từ phế quản của bệnh nhân sau 5 năm bị "bỏ quên". Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Lên top