Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xương cá đâm xuyên thực quản gây áp xe tuyến giáp

Chiếc xương cá dài 2,5 cm được lấy ra
Chiếc xương cá dài 2,5 cm được lấy ra