Xương cá đâm xuyên thực quản gây áp xe tuyến giáp

Chiếc xương cá dài 2,5 cm được lấy ra
Chiếc xương cá dài 2,5 cm được lấy ra