Xúc động người bố hiến 60% gan cứu con gái và ca ghép tạng “đỉnh cao“

Anh Dương Văn Tiến đang hồi phục sau khi hiến 60% gan cứu con gái (Ảnh: Thùy Linh)
Anh Dương Văn Tiến đang hồi phục sau khi hiến 60% gan cứu con gái (Ảnh: Thùy Linh)
Anh Dương Văn Tiến đang hồi phục sau khi hiến 60% gan cứu con gái (Ảnh: Thùy Linh)