Xuất huyết dạ dày do ăn quả hồng giòn

Khối bã thức ăn lớn trong dạ dày bệnh nhân. Ảnh: BV cung cấp.
Khối bã thức ăn lớn trong dạ dày bệnh nhân. Ảnh: BV cung cấp.
Khối bã thức ăn lớn trong dạ dày bệnh nhân. Ảnh: BV cung cấp.
Lên top