Xuất hiện loại giun kí sinh chưa từng có ở Việt Nam

Hình ảnh con giun hiếm kí sinh trong người bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Hình ảnh con giun hiếm kí sinh trong người bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Hình ảnh con giun hiếm kí sinh trong người bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Lên top