Xử phạt doanh nghiệp, thu hồi hàng loạt sản phẩm vi phạm an toàn thực phẩm

Một sản phẩm thực phẩm chức năng vi phạm bị xử phạt, thu hồi (Ảnh: TL)
Một sản phẩm thực phẩm chức năng vi phạm bị xử phạt, thu hồi (Ảnh: TL)