Xử phạt 3 cửa hàng thuốc vi phạm kinh doanh trong dịch COVID-19

Lực lượng chức năng kiểm tra các cửa hàng bán lẻ thuốc.
Lực lượng chức năng kiểm tra các cửa hàng bán lẻ thuốc.
Lực lượng chức năng kiểm tra các cửa hàng bán lẻ thuốc.
Lên top