Xôn xao với nhận định con người có thể sống 1.000 tuổi

TS Aubrey de Grey và sau lưng là một sơ đồ các loại bệnh lý học rất phức tạp liên quan đến lão hóa. Ảnh: H.V.M
TS Aubrey de Grey và sau lưng là một sơ đồ các loại bệnh lý học rất phức tạp liên quan đến lão hóa. Ảnh: H.V.M
TS Aubrey de Grey và sau lưng là một sơ đồ các loại bệnh lý học rất phức tạp liên quan đến lão hóa. Ảnh: H.V.M
Lên top