"Xóm chạy thận" phập phồng nỗi lo tai biến

Xóm chạy thận bất an sau vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình.
Xóm chạy thận bất an sau vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình.
Xóm chạy thận bất an sau vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình.