Xét nghiệm tiếp ca nghi mắc COVID-19 vào Việt Nam qua đường mòn

Xét nghiệm phát hiện mắc COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng.
Xét nghiệm phát hiện mắc COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng.
Xét nghiệm phát hiện mắc COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top