Xây dựng nền tảng sức khỏe cho mẹ và bé từ phần mềm dinh dưỡng

Giao diện Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé đơn giản, dễ thao tác. Ảnh: Kim Ngân
Giao diện Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé đơn giản, dễ thao tác. Ảnh: Kim Ngân
Giao diện Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé đơn giản, dễ thao tác. Ảnh: Kim Ngân
Lên top