Xả súng New Zealand giống game bắn súng: "Phụ huynh hãy ngưng thờ ơ!"

Đoạn livestream khiến người ta liên tưởng đến các hoạt động trong các game bắn súng nhập vai góc nhìn thứ nhất.
Đoạn livestream khiến người ta liên tưởng đến các hoạt động trong các game bắn súng nhập vai góc nhìn thứ nhất.
Đoạn livestream khiến người ta liên tưởng đến các hoạt động trong các game bắn súng nhập vai góc nhìn thứ nhất.
Lên top