WHO cảnh báo việc sử dụng điện thoại thông minh có hại cho thính giác

Khoảng một nửa số người trong độ tuổi 12- 35 có nguy cơ hỏng thính giác do tiếp xúc quá lâu với âm thanh lớn (Ảnh: AFP)
Khoảng một nửa số người trong độ tuổi 12- 35 có nguy cơ hỏng thính giác do tiếp xúc quá lâu với âm thanh lớn (Ảnh: AFP)
Khoảng một nửa số người trong độ tuổi 12- 35 có nguy cơ hỏng thính giác do tiếp xúc quá lâu với âm thanh lớn (Ảnh: AFP)
Lên top