Washoku - di sản văn hóa ẩm thực độc đáo của Nhật Bản

Sự tinh tế trong cách chế biến và bày trí, cùng với hương vị trọn vẹn từ nguyên liệu đã khiến cho Washoku trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Sự tinh tế trong cách chế biến và bày trí, cùng với hương vị trọn vẹn từ nguyên liệu đã khiến cho Washoku trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Sự tinh tế trong cách chế biến và bày trí, cùng với hương vị trọn vẹn từ nguyên liệu đã khiến cho Washoku trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Lên top