Vứt pin cũ không đúng cách tác hại khôn lường

Vứt pin bừa bãi gây hậu quả khôn lường.
Vứt pin bừa bãi gây hậu quả khôn lường.
Vứt pin bừa bãi gây hậu quả khôn lường.
Lên top