“Vượt qua sự sợ hãi để hiến tạng, để cái chết không vô ích”

Cả gia đình anh Giang đi đăng kí hiến tạng.
Cả gia đình anh Giang đi đăng kí hiến tạng.
Cả gia đình anh Giang đi đăng kí hiến tạng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM