Vụ xét xử tai biến chạy thận: Một số bác sĩ được mời lên cơ quan điều tra