Vụ triệt sản vẫn có bầu: Bác sĩ thách thức "mổ bụng ra kiểm tra"

Hồ sơ cho thấy kíp mổ đã không tiến hành biện pháp triệt sản dù bệnh nhân có phiếu yêu cầu (Ảnh: NVCC)
Hồ sơ cho thấy kíp mổ đã không tiến hành biện pháp triệt sản dù bệnh nhân có phiếu yêu cầu (Ảnh: NVCC)