Vụ trẻ gần 2 tháng tuổi bị giúp việc rung lắc: Nguy cơ giập não, phù, chảy máu trong...

Giúp việc bạo hành trẻ bé hơn 1 tháng tuổi
Giúp việc bạo hành trẻ bé hơn 1 tháng tuổi