Vụ thai phụ bị cắt niệu quản: Niệu quản bị khâu nhầm, buộc phải cắt bỏ

Anh Trần Văn Hiền và chị Nguyễn Thị Oanh lo lắng cho cuộc sống về sau của gia đình.
Anh Trần Văn Hiền và chị Nguyễn Thị Oanh lo lắng cho cuộc sống về sau của gia đình.