Vụ phòng khám 168 Hà Nội: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ

Phòng khám 168 Hà Nội (Ảnh: internet).
Phòng khám 168 Hà Nội (Ảnh: internet).
Phòng khám 168 Hà Nội (Ảnh: internet).