Vụ chạy thận 8 người chết: Công ty Thiên Sơn khó thoát tội?

Công ty Thiết bị Y tế Thiên Sơn. Ảnh: Infonet.
Công ty Thiết bị Y tế Thiên Sơn. Ảnh: Infonet.
Công ty Thiết bị Y tế Thiên Sơn. Ảnh: Infonet.