Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ cha ôm thi thể con lên văn phòng khoa: Chuyển 1 điều dưỡng viên xuống Nhà giặt

Bệnh viện và gia đình đối thoại sau cái chết của cháu bé (ảnh A.N).
Bệnh viện và gia đình đối thoại sau cái chết của cháu bé (ảnh A.N).