Vụ cha ôm thi thể con lên văn phòng bệnh viện: Sẽ viết đơn kiến nghị lên Sở Y tế

Buổi trao đổi, giải thích giữa gia đình và phía bệnh viện
Buổi trao đổi, giải thích giữa gia đình và phía bệnh viện