Vụ cha ôm thi thể con lên văn phòng bệnh viện: Sẽ viết đơn kiến nghị lên Sở Y tế

Buổi trao đổi, giải thích giữa gia đình và phía bệnh viện
Buổi trao đổi, giải thích giữa gia đình và phía bệnh viện
Buổi trao đổi, giải thích giữa gia đình và phía bệnh viện