Vụ các hãng xe “đấu nhau” rước khách: Bệnh viện Bạc Liêu ra nhiều quy định trái khoáy

Xe có phù hiệu đậu trước BVBL sáng 15.5 vì bảo vệ không cho vào. Ảnh: N.H
Xe có phù hiệu đậu trước BVBL sáng 15.5 vì bảo vệ không cho vào. Ảnh: N.H