Vụ bác sĩ sản - nhi bị đánh khâu 20 mũi: Bộ Y tế đề nghị tỉnh Yên Bái rốt ráo vào cuộc

Bác sĩ trở thành bệnh nhân bất đắc dĩ sau khi bị hành hung
Bác sĩ trở thành bệnh nhân bất đắc dĩ sau khi bị hành hung
Bác sĩ trở thành bệnh nhân bất đắc dĩ sau khi bị hành hung