Vòng tránh thai lạc vào bàng quang

Vòng tránh thai "lạc lối" được lấy ra từ bàng quang người bệnh.
Vòng tránh thai "lạc lối" được lấy ra từ bàng quang người bệnh.
Vòng tránh thai "lạc lối" được lấy ra từ bàng quang người bệnh.
Lên top