Vòng 3 lổn nhổn cục, sưng tấy sau khi nâng cấp

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân sau ca nâng cấp vòng 3. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân sau ca nâng cấp vòng 3. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân sau ca nâng cấp vòng 3. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top