Vỡ túi nâng ngực sau khi "nâng cấp" vòng 1

Túi ngực được lấy ra sau 5 năm "nâng cấp" vòng 1 của bệnh nhân. Ảnh do bác sĩ cung cấp.
Túi ngực được lấy ra sau 5 năm "nâng cấp" vòng 1 của bệnh nhân. Ảnh do bác sĩ cung cấp.
Túi ngực được lấy ra sau 5 năm "nâng cấp" vòng 1 của bệnh nhân. Ảnh do bác sĩ cung cấp.
Lên top