Vỡ ối, sản phụ đẻ rơi trên xe taxi

Hai mẹ con đã ổn định sức khỏe sau ca cấp cứu. Ảnh do BV cung cấp
Hai mẹ con đã ổn định sức khỏe sau ca cấp cứu. Ảnh do BV cung cấp
Hai mẹ con đã ổn định sức khỏe sau ca cấp cứu. Ảnh do BV cung cấp
Lên top