VNVC phối hợp Bộ Y tế tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đợt đầu tiên

VNVC là đơn vị tiên phong được nhập khẩu vaccine COVID-19 đầu tiên với 30 triệu liều vaccine COVID-19 từ AstraZeneca.
VNVC là đơn vị tiên phong được nhập khẩu vaccine COVID-19 đầu tiên với 30 triệu liều vaccine COVID-19 từ AstraZeneca.
VNVC là đơn vị tiên phong được nhập khẩu vaccine COVID-19 đầu tiên với 30 triệu liều vaccine COVID-19 từ AstraZeneca.
Lên top