VNVC nhận bằng khen của Thủ tướng vì những đóng góp phòng dịch COVID-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường (đứng thứ 2 từ phải sang) thay mặt Chính Phủ và Bộ Y Tế trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam VNVC.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường (đứng thứ 2 từ phải sang) thay mặt Chính Phủ và Bộ Y Tế trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam VNVC.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường (đứng thứ 2 từ phải sang) thay mặt Chính Phủ và Bộ Y Tế trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam VNVC.
Lên top