VNVC Bến Tre khai trương, sẵn sàng phục vụ người dân miền Tây

VNVC Bến Tre mang đến nhiều loại vắc xin chất lượng cho người dân, cùng dịch vụ chích ngừa cao cấp.
VNVC Bến Tre mang đến nhiều loại vắc xin chất lượng cho người dân, cùng dịch vụ chích ngừa cao cấp.
VNVC Bến Tre mang đến nhiều loại vắc xin chất lượng cho người dân, cùng dịch vụ chích ngừa cao cấp.
Lên top