Virus cúm A/H1N1 có thể sống 4 ngày trong nước hồ bơi

Virus cúm A/H1N1 có thể sống 4 ngày trong nước hồ bơi (Ảnh minh họa)
Virus cúm A/H1N1 có thể sống 4 ngày trong nước hồ bơi (Ảnh minh họa)
Virus cúm A/H1N1 có thể sống 4 ngày trong nước hồ bơi (Ảnh minh họa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM