Virus Corona mới có thể ủ bệnh tới 24 ngày

Chung Nam Sơn, nhà dịch tễ học Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.
Chung Nam Sơn, nhà dịch tễ học Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.
Chung Nam Sơn, nhà dịch tễ học Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.
Lên top