Vinmec Nha Trang – Lựa chọn chăm sóc sức khỏe hàng đầu cho du khách

Vinmec Nha Trang dự kiến sẽ tổ chức các hội thảo về du lịch y tế để cùng đồng nghiệp cập nhật các thành tựu, tiếp cận với các đối tác quốc tế với khát vọng chung sức xây dựng Nha Trang thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh có tầm cỡ quốc tế.
Vinmec Nha Trang dự kiến sẽ tổ chức các hội thảo về du lịch y tế để cùng đồng nghiệp cập nhật các thành tựu, tiếp cận với các đối tác quốc tế với khát vọng chung sức xây dựng Nha Trang thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh có tầm cỡ quốc tế.
Vinmec Nha Trang dự kiến sẽ tổ chức các hội thảo về du lịch y tế để cùng đồng nghiệp cập nhật các thành tựu, tiếp cận với các đối tác quốc tế với khát vọng chung sức xây dựng Nha Trang thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh có tầm cỡ quốc tế.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top