Vĩnh Phúc: Hướng dẫn cách ly các đối tượng tiếp xúc người mắc COVID-19

Hướng dẫn tổ chức cách ly các đối tượng tiếp xúc người mắc COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Hướng dẫn tổ chức cách ly các đối tượng tiếp xúc người mắc COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Hướng dẫn tổ chức cách ly các đối tượng tiếp xúc người mắc COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top