Việt Nam xác định ca thứ 18 nhiễm COVID-19

Phong toả địa bàn có bệnh nhân nhiễm COVID-19.
Phong toả địa bàn có bệnh nhân nhiễm COVID-19.
Phong toả địa bàn có bệnh nhân nhiễm COVID-19.
Lên top