Việt Nam mới chỉ có 3 cơ sở đủ khả năng chẩn đoán xác định nCoV

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương - một trong những cơ sở y tế tuyến cuối - được giao trọng trách chính trong phòng chống dịch nCoV. Ảnh: Tuấn Dũng
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương - một trong những cơ sở y tế tuyến cuối - được giao trọng trách chính trong phòng chống dịch nCoV. Ảnh: Tuấn Dũng
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương - một trong những cơ sở y tế tuyến cuối - được giao trọng trách chính trong phòng chống dịch nCoV. Ảnh: Tuấn Dũng
Lên top