Việt Nam là nước thứ 2 châu Á phẫu thuật cột sống bằng robot

Bà Thân Thị Thanh (71 tuổi) ở Hà Tĩnh đi lại, cử động như bình thường sau khi được phẫu thuật cột sống bằng Robot ứng dụng (Ảnh: TL)
Bà Thân Thị Thanh (71 tuổi) ở Hà Tĩnh đi lại, cử động như bình thường sau khi được phẫu thuật cột sống bằng Robot ứng dụng (Ảnh: TL)
Bà Thân Thị Thanh (71 tuổi) ở Hà Tĩnh đi lại, cử động như bình thường sau khi được phẫu thuật cột sống bằng Robot ứng dụng (Ảnh: TL)