kỷ niệm Ngày Thầy thuốc việt nam 27.2:

Việt Nam ghi dấu trên bản đồ y khoa thế giới

Các bác sĩ thực hiện ca ghép chi thể. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ thực hiện ca ghép chi thể. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ thực hiện ca ghép chi thể. Ảnh: BVCC
Lên top