Việt Nam có robot phẫu thuật nội soi ung thư hiện đại nhất thế giới

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bằng hệ thống robot nội soi. Ành: BSCC
Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bằng hệ thống robot nội soi. Ành: BSCC
Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bằng hệ thống robot nội soi. Ành: BSCC
Lên top