Việt Nam có kho siêu lạnh đầu tiên, đủ điều kiện nhập thêm vắc xin COVID-19

3 kho lạnh âm sâu tại TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội có thể bảo quản được 3 triệu liều vắc xin COVID-19 tại một thời điểm.
3 kho lạnh âm sâu tại TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội có thể bảo quản được 3 triệu liều vắc xin COVID-19 tại một thời điểm.
3 kho lạnh âm sâu tại TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội có thể bảo quản được 3 triệu liều vắc xin COVID-19 tại một thời điểm.
Lên top