Việt Nam có 271 ca mắc COVID-19

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tính đến 6h00 ngày 4.5. Nguồn: Bộ Y tế.
Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tính đến 6h00 ngày 4.5. Nguồn: Bộ Y tế.
Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tính đến 6h00 ngày 4.5. Nguồn: Bộ Y tế.
Lên top